Pengumuman

08/01/18

TURNAMEN TCOINS FREE ROLLS
Anda dapat bergabung dalam Freerolls manapun jika Anda memiliki Tcoins yang mencukupi:

1. 3 Juta Tcoins Freeroll Harian : Setiap hari pukul 10 pagi dan 4 sore (GMT +7).
Pembelian : 2,000 TC
Total Hadiah 3M Chips untuk pemenang Pertama hingga ke-27.
Tambahan hadiah untuk 3 pemain terbaik, Petama : 30K TC, Kedua : 20K TC, Ketiga : 10K TC.

2. 100 Juta Tcoins Freeroll Mingguan : Setiap hari Minggu pukul 4 sore (GMT +7).
Pembelian: 30,000 TC
100M Chips Prizepool, 1st:50M, 2nd-27th paid.
Total Hadiah 100 Juta Chips. Pemenang Pertama : 50 Juta, dan terbagi untuk pemenang
Kedua hingga ke-27.
Tambahan hadiah untuk 10 pemain terbaik, Pertama : 60K TC, Kedua : 40K TC, Ketiga : 20K TC, ke-4 hingga ke-10 : 10K TC.

3. 200 Juta Tcoins Freeroll Bulanan : Setiap hari Minggu di akhir bulan pukul 4 sore.
Pembelian: 60,000 TC
200M Chips Prizepool, 1st:100M, 2nd-27th paid.
Total hadiah 200 Juta Chips. Pemenang Pertama : 100M, dan terbagi untuk pemenang
Kedua hingga ke-27.

Catatan : Semua Freerolls hanya berlaku untuk 500 pemain.